Cenník služieb

 Práce - hardvér
Jednotka
Cena bez DPH
  Montáž počítačovej zostavy
ks
420,00 Sk / 13,94 EUR
  Inštalácia komponentu (s ovládačmi)
ks
200,00 Sk / 6,64 EUR
  Identifikácia závady
hod
240,00 Sk / 7,97 EUR
  Oprava tlačiarne Epson, Star
hod
280,00 Sk / 9,29 EUR
  Oprava tlačiarne HP
hod
300,00 Sk / 9,96 EUR
  Neoprávnená reklamácia
hod
300,00 Sk / 9,96 EUR
 Práce - softvér
Jednotka
Cena bez DPH
  Inštalácia OS Windows 9x/2000/XP/Vista - len legálne zakúpeného
ks
320,00 Sk / 10,62 EUR
  Riešenie softvérových problémov
hod
300,00 Sk / 9,96 EUR
  Pripojenie a konfigurácia pracovnej stanice do siete
hod
280,00 Sk / 9,29 EUR
 Doprava
Jednotka
Cena bez DPH
  Na dohodnutú adresu
km
8,50 Sk / 0,28 EUR

Všetky ceny sú v Sk/EUR bez DPH